dekkoblat

Brems - Våtgrep

Våtgrep er en kritisk sikkerhetsegenskap som relateres til dekkets evne til å stoppe raskt på vått underlag, og som kan beskrives i bremselengde. Forskjellen i kategoriene tilsvarer en distanse på mellom en og to billengder (3 til 6 meter) ved nødbremsing fra hastighet 80 km/t.

Rullemotstand - drivstofforbruk

Drivstoffbesparelse er viktig både for å redusere CO2 utslipp og kostnader. Man måler fra lavt drivstofforbruk, kategori A (grønn) og oppover til kategori G (rød). Kategori D brukes ikke. Forskjellen mellom hver kategori tilsvarer en besparelse i drivstofforbruket på mellom 0,10 og 0,15 liter på 100 kilometer.

støy

Nedre del av merket viser det eksterne støynivået kjøretøyet gir fra seg (ikke det indre støynivået som sjåføren hører) uttrykt i decibel. Jo mere sort på skalaen, jo høyere støy.

 

Kontakt