Vask av dekk

Vask av dekk og felger før lagring gjør at de holder seg bedre og forlenger dekkets levetid. 

Oppbevaring

Oppbevaring under riktige forhold er viktig. Vi sørger for at dekkene lagres tørt, mørkt og kjølig. 

Timebestilling

Vi sender deg forslag om tidspunkt for hjulskift. Bilen din blir skodd i forhold til årstidene.

Balansering - Avbalansering

Balansering – Avbalansering bør gjøres før hver sesong.

Kontroll av dekk og felger

Vi sjekker at mønsterdybden er tilstrekkelig for å tåle en ny sesong. Må noe utbedres, får du beskjed.

Hjulene er dekket mot tyveri og brann

Forsikring sørger for at alle hjulene er dekket mot tyveri og brann under lagring.

Bestill dekkhotell

For priser og tilgjengelig kapasitet Kontakta oss eller bruk vårt booking system

Bevarer dekkenes gode egenskaper

Dekkene er de delene av bilen som er mest utsatt for slitasje, fordi de er de eneste delene av bilen som faktisk er i kontakt med veibanen. Dekkene har viktige sikkerhets- og kjøremessige egenskaper, og krever godt vedlikehold.

Forlenger dekkenes levetid

På dekkhotell lagres dekkene under optimale forhold på mørke og tørre steder. Dette forlenger dekkenes levetid og bevarer de gode egenskapene. Lagrer du dekkene dine under feil lagringsforhold, kan de faktisk bli ødelagte.

La fagfolk gjøre jobben

Som bileier er du ansvarlig for at bilen er korrekt utstyrt til enhver tid. Dersom dekkene blir slitt eller får en skade må de byttes ut. Dekk er ferskvare og levetiden avhenger av alder, vedlikehold, kjørelengde og kjørestil.